Zelf Zorg Donatie

Zelf Zorg is een gratis applicatie die werkt met betaalbare BLE apparaten. Deze zijn bijvoorbeeld te koop op BOL.

En als er gebeld wordt door het drukken op de knop gaat dat ook als deze vergrendeld is naar het nummer dat is ingesteld bij de instellingen op speaker mode zodat het toestel zelf niet bediend hoeft te worden

De knop apparaten die te koop zijn bij bol zijn een betaalbaar bedrag zodat dus bij het indrukken van de knop een bekende contact kan worden maar indien hulp nodig is of als ze gevallen wordt of wat voor situatie dan ook Het is wel essentieel dat de locatie gedeeld mag worden en dat de applicatie zou mogen bellen om te zorgen dat deze op de juiste manier functioneert ook wordt aangeraden om enige maal per periode de alarmering te testen of deze nog om de juiste manier functioneert de applicatie is Alleen geschreven voor Android toestellen uitgangspunt is ook dat het voor een ieder eenvoudig moet zijn om de apparatuur in te stellen zodat er geen professionele hulp noodzakelijk is om tot een persona aan alarmering te kunnen komen

Het wordt op prijs gesteld als u een donatie wilt maken naar de ontwikkelaar van deze applicatie.

Dit kan naar de rekening van de maker

SNS Rekening nummer NL75 SNSB 0930 1023 20 ten name van J.C. Tip in Lutjebroek

De applicatie is ontwikkeld met als uitgangspunt dat die gratis moest zijn en dat de gebruiker zelf kan instellen aan wie een SMS verstuurd zou moeten worden of wie er gebeld wordt en hoe vaak opnieuw een sms gestuurd zou moeten worden met de actuele locatie zodat je niet aan huis gebonden bent.

Het gebruik van de app en de andere tools is volledig op basis van eigen risico en is de ontwikkelaar niet voor aansprakelijk het wordt geadviseerd om op een regelmatige basis de applicatie en functionaliteiten van de applicatie en de alarmknop te testen op bijvoorbeeld vooraf afgesproken momenten

 857 total views,  1 views today