Plan Board

GO2IT gebruikt de KanBan methode vanuit Scrum om activiteiten te kunnen verdelen en monitoren.