Uitgevoerde Activiteiten

Onderneming begeleiding

Het begeleiden van MKB in het maken van keuzes over het gebruik en inzet van IT met de bijbehorende risico’s is een van mijn kern punten. Het inzetten van IT is niet altijd een oplossing van een probleem, echter alleen met luisteren naar de klant en het verdiepen in de klant zijn werkwijze en handel is essentieel om een gedegen advies te kunnen aanleveren.

Configuration Management

Binnen de functie Configuratie beheer ben ik direct betrokken geweest bij het herstructureren van de IT afdeling van een ROC. Door het uitbrengen van advies op basis van feiten zijn er besluiten genomen oer de structuur, de werkwijze en de inrichting van de IT afdeling. Het vaststellen van de noodzakelijke behoefde van IT gebruik ten opzichte van de functie van de medewerker was essentieel in het efficiënt inzetten van de IT middelen. Het ontwerpen van de functionele inrichting van de gebruikte tooling als mede het vast stellen van de noodzakelijke rapportage voor het bestuur van de onderneming was de rol van de Configuratie beheerder.

Change Management

Als verantwoordelijke voor het uitvoeren van voorgestelde veranderingen op het gebied van IT inrichten heb je de rol om de gewenste aanpassingen te beoordelen op de aspecten van haalbaarheid, risico en of deze in lijn zijn met het gestelde beleid van de organisatie. Regelmatig overleg met betrokkenen en het uitbrengen van advies heeft de eindverantwoordelijke van de organisatie begeleid in het nemen van besluiten over het gebruik van IT zonder dat deze een ICT specialist was. Dergelijke besluiten kunnen alleen genomen worden wanneer er een Advies is opgezet dat begrijpelijk is voor niet IT medewerkers. Het rapporteren van de verandering in duidelijke taal en het duiden van de informatie was een belangrijke rol.

Service Management

Het leiden van een team van DBA’s die werkzaamheden op afstand uitvoeren voor klanten maar ook het communiceren met de klant en escalatie van gebeurtenissen met de klant waarbij er een intern advies maar ook vaak een extern advies van handelen werd opgeleverd.

Engagement Management

Direct advies naar de CEO van de onderneming over de uit te voeren strategie om binnen enkele bijna mislukkende projecten aan tafel te kunnen blijven zitten. Vaak had dit een ad-hoc stijl om dat de situatie per uur kan veranderen en werd het advies achteraf op papier uitgebracht.Adviezen die opgevolgd zijn onder andere het reorganiseren van de ontwikkel strategie en afdeling, Het herstructureren van de project verantwoordelijkheid, De team samenstelling en de ondersteuning strategie aanpassing.

Application Management

Het doel was om IT binnen de organisatie naar een hoger niveau te brengen. Adviezen zijn uitgebracht over onder andere het inzetten van productie monitoring systeem, het veranderen van ERP applicatie, RFID tagging project, Afval Uitval workflow project, en meerdere kleinere veranderingen. De adviezen zijn uitgevoerd of al in uitvoering. Het in kaart brengen van informatie behoefde en de informatie bronnen aangeven waar deze zitten dan wel moeten komen.

Algemeen

Om een goed advies te kunnen schrijven of een informatie analyse juist uit te voeren zijn de verwachtingen en gestelde grenzen erg van belang om een juiste overdracht tussen analyse en implementatie juist uit te kunnen voeren. Ook dient een analyse door zo wel de technische specialist maar ook door de eind gebruiker duidelijk en zonder discussie te zijn.