Resultaatgericht Brainstormen

ideeAanpak

Deze vorm van brainstormen is nadrukkelijk gericht op resultaat. Regelmatig worden er brainstormsessies gehouden, die heel veel ideeën opleveren. En vervolgens wordt er niets mee gedaan.

Hoe pakt GO2IT dit aan? Onze aanpak omvat 3 fases waarin één of meerdere ideeën zijn, die kunnen worden uitgevoerd.

Ervaring heeft ons geleerd dat het ene idee niet hét idee is dat tot uitvoering komt, echter, een ander idee opwekt binnen een groep. Daarmee kan het oorspronkelijke idee tot uitvoering komen en verbetering komen.

Hieronder staan 3 fases beschreven die doorlopen worden. Ter informatie vooraf: fase 1 kan prima door de groep zelf uitgevoerd worden. Bij fase 2 en 3 is externe begeleiding zeer wenselijk. Vergelijk het maar met een bos. Een bos moet gesnoeid worden om beter tot groei te komen en….een bos ontstaat immers ook niet in één dag!

 

Fase 1: Ideeën opsommen!

Iedere deelnemer wordt gevraagd om zijn/haar idee te vertellen. Dat kan en mag werkelijk van alles zijn. Denk hierbij aan muziek, soort vakantie, favoriete vervoermiddel, etc.

Elk idee wordt op een overbekende “post-it” geschreven en daarop wordt ook de naam van de eigenaar van het idee genoteerd.

Alle post-it’s worden verzameld op een muur en zo ontstaat een muur van gedachten die van iedereen is.

Van belang in deze fase zijn een aantal aspecten:

  • er wordt geen oordeel geveld over het idee (goed, fout, kan niet, onhaalbaar, etc.;
  • er worden geen uitlatingen over het idee gedaan;
  • er wordt nog niets met het idee gedaan;
  • de post-its blijven hangen tot de volgende fase!

 

Fase 2: Ideeën bundelen en een selectie maken:

Na 3 tot 4 dagen komen we weer bij elkaar. In deze sessie worden geen nieuwe ideeën toegevoegd.

Nu worden de ideeën bij elkaar gevoegd en bundels (mindmaps) van ideeën in dezelfde stijl worden gerangschikt. Denk hierbij muziekstijl, vervoer, verblijf, etc.

Na het bundelen worden de ideeën beoordeeld en dan volgt de eerste selectie. Welke ideeën zijn niet realistisch?

Dit is een groepsproces waarbij de consensus essentieel is en tevens ook met meest lastige deel van het gehele proces.

Immer: sterk overtuigende persoonlijkheden en minder sterke persoonlijkheden dienen zo te worden aangestuurd dat niemand zich ondergeschikt of niet gehoord voelt.

Na het beoordelen en groeperen worden maximaal drie ideeën gekozen om mee verder te gaan.

De overige ideeën worden overigens NIET weggegooid, want deze kunnen later weer gebruikt worden als input als de ideeën uitgevoerd zijn.

Fase 3: Ideeën omzetten in besluiten en acties!

Na een aantal dagen worden de drie beste ideeën omgezet in:

  • plan van aanpak
  • budget
  • einddatum realisatie

Het vrije van de eerdere sessies wordt nu ingeperkt en ieder krijgt een taak binnen het uitvoeren van de ideeën.

Gouden regel hierbij dat de uitvoering niet wordt gedaan door de aangever van het idee, maar juist door de andere deelnemers.

Reden hiervoor: het idee is het idee van de groep geworden in fase 2. De aangever van het idee kan wel activiteiten uitvoeren, is echter niet eindverantwoordelijke voor de realisatie. Hij/zij heeft vooral een rol als toezichthouder op de uitvoering en reflectie hiervan, met als doel om te bewaken dat het idee inderdaad gerealiseerd wordt.