Project Software implementatie

Project Software implementatie

Omschrijving

Project van een nieuwe versie software op het gebied van proces afhandeling en controle van beveiliging en fraude bij banken loopt bij binnen komst al enkele jaren. De frustratie neemt toe en de kans van realisatie neemt af. Doel van de inzet is het project succesvol af te ronden en tot een werkbare acceptabel werkende applicatie te komen.

Gevolgde werkwijze

In eerste instantie is deelgenomen in het project als technisch verantwoordelijke voor de migratie en configuratie van het nieuwe systeem. Deze functie binnen het project geeft de mogelijkheid om de daadwerkelijke status van het project te verkennen en de onderlinge relaties op te bouwen waarbij er inzicht komt in de onderlinge verstandhouding die tot de uiteindelijke besluitvorming leidt.

Na het in informeel in kaart brengen van de informatie en diverse analyses van de benoemde problemen, zullen de applicatie ontwikkelaars aangestuurd worden in het ontwikkelen van kern oplossingen die in de emotie als meest zwaar worden aangemerkt. De prioriteit mag niet bepaald worden door de techniek maar door de wensen van de gebruiker.

Na de eerste stap van analyse en rapportage wordt de functie omgezet naar engagement manager waarbij de juiste rol en positie in het project worden verkregen om besluiten te nemen en uit te laten voeren.

Gericht op het managen van perceptie en het betrekken van de sleutelpersonen van uit de klant en ontwikkeling wordt er een doelgerichte samenwerking bereikt met als doel het realiseren van de gewenste oplossing voor de kant.

Door de betrokkenheid van alle partijen wordt een versnelling van de project realisatie bewerkstelligd waardoor deze tot een succesvol eind kan komen.

Na de realisatie van de veranderde werkwijze zal het project op afstand gevolgd worden.

Resultaat

De voordelen van de werkwijze is een betere betrokkenheid van alle deelnemers aan het project en een uiteindelijk betere acceptatie van de gerealiseerde ontwikkelingen en eventuele restpunten van een project.