Matrix

Matrix
Een matrix is een moeilijk woord  voor een simpele uitwerking. het is een methode voor het opslaan van data in een vastgelegde structuur. Dit was een al langer bekende methode van opslaan, wat is er dan zo specifiek aan?
Vergelijk het met een simpele x-y grafiek: er wordt een positie bepaald en op die positie worden gegevens opgeslagen.
Met de coördinaten kan er snel naar een specifiek punt worden gegaan in de opslag van deze gegevens en kunnen deze vervolgens worden uitgelezen.
Klassiek gezien zal de opslag van gegevens ook een eigenschap van die gegevens moeten bevatten om deze gegevens te kunnen bewerken.